Sobota 18  listopada 2023 r. była dniem szczególnej uroczystości. Jednostka OSP Zielkowo obchodziła Jubileusz 110-lecia istnienia i jednocześnie oficjalnie został jej przekazany lekki samochód ratowniczo-gaśniczy.
Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w kościele pw. Św. Jakuba w Kazanicach odprawioną przez księdza proboszcza Michała Napierałę, w intencji strażaków i ich rodzin. W kazaniu ks. Michał
Napierała podkreślił wagę zawołania strażackiego „Bogu na chwałę. Ludziom na pożytek”. Strażacy realizują w ten sposób przykazanie miłości Boga i bliźniego. Zawsze są gotowi aby nieść pomoc ludziom w potrzebie. Jednostka, która działa od 110 lat, wielokrotnie udowodniła, że wypełnia te idee.
 
Następnie wszyscy uczestnicy udali się do Zielkowa, gdzie przy remizie OSP odbyła się dalsza część uroczystości. Gośćmi byli:
➡️nadbyg. Tomasz Komoszyński – Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki PSP
➡️st. bryg. Tomasz Ostraowski – Zastępca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP
➡️dh Tomasz Ewertowski - Wójt Gminy Lubawa, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w
Lubawie
➡️ st. bryg. Piotr Wlazłowski – Komendant Powiatowy PSP w Iławie
➡️ Julian Lemiech – Członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Olsztynie
➡️dh Maciej Jasiński – Dyrektor Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w
Olsztynie
➡️mł. bryg. Rafał Melnyk – Zastępca Naczelnika Wydziału Operacyjnego Komendy Wojewódzkiej PSP
w Olsztynie
➡️ks. Michał Napierała – Proboszcz Parafii pw. Św Jakuba w Kazanicach
➡️Jan Laskowski – Przewodniczący Rady Gminy Lubawa
➡️kom. Roman Gancarz – Komendant Komisariatu Policji w Lubawie
➡️delegacje jednostek OSP z terenu Gminy Lubawa.
 
Funkcję Dowódcy Uroczystości pełnił dh Piotr Borkowski – Naczelnik OSP Zielkowo, który rozpoczął uroczystość od złożenia meldunku nadbryg. Tomaszowi Komoszyńskiemu o gotowości do uroczystej zbiórki. Następnie odegrany i odśpiewany został hymn Rzeczypospolitej Polskiej 
Dh Roman Draszewski – Prezes jednostki OSP Zielkowo, w krótkim przemówieniu powitał oficjalnie przybyłych gości. Następnie nastąpiło przekazanie kluczyków i dokumentów samochodu na ręce dh Zbigniewa Trzeszewskiego – Zastępcy Naczelnika OSP Zielkowo i dh Grzegorza Dobrzyńskiego – kierowcy.
Przekazania dokonali: nadbryg. Tomasz Komoszyński, st. bryg. Tomasz Ostrowski i Wójt dh Tomasz Ewertowski. Odczytany został akt przekazania samochodu pożarniczego – decyzją Warmińsko-
Mazurskiego Wojewódzkiego PSP nadbryg. Tomasza Komoszyńskiego, zgodnie z przyjętą strategią rozwoju ochrony przeciwpożarowej województwa, w celu wzmocnienia potencjału ratowniczego Gminy Lubawa do OSP Zielkowo został przekazany lekki samochód ratowniczo-gaśniczy GLBA 08/3 IVECO DAILY.
W kolejnym punkcie nastąpiło poświęcenie samochodu którego dokonał ks. Michał Napierała. Obsługa wozu zaprezentowała go zgromadzonym uruchamiając sygnały świetlne i dźwiękowe.
Na zakończenie głos zabierali zaproszeni goście: nadbryg. Tomasz Komoszyński, dh Julian Lemiech i dh Maciej Jasiński. Wszyscy gratulowali pięknego jubileuszu i życzyli druhom wszelkiej pomyślności i bezpiecznych wyjazdów do akcji. Nadbryg. T. Komoszyński podkreślił, że na obszarze Województwa
Warmińsko-Mazurskiego tak wysokie jubileusze działalności zdarzają się praktycznie tylko na Ziemi Lubawskiej.
 
Z krótkim przemówieniem wystąpił dh Tomasz Ewertowski, który podkreślił zaangażowanie jednostki w bardzo szeroką działalność na rzecz mieszkańców. Podziękował za bardzo dobra współpracę z
komendantem wojewódzkim i powiatowym PSP. Na ręce Pana Jana Laskowskiego złożył podziękowania dla radnych Gminy Lubawa, którzy nigdy nie odmawiają przyznania środków na zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom.
Przemówienia zakończył dh Roman Draszewski, dziękując gościom za przybycie, za życzenia, za przekazany samochód. Następnie zostały wręczone podziękowania.
Uroczystość zakończyła się meldunkiem złożonym nadbryg. Tomaszowi Komoszyńskiemu o zakończeniu uroczystej zbiórki.
Goście, druhny i druhowie udali się do remizy na poczęstunek.
 
Fot. Radosław Borkowski