Zakończyło się zadanie pn.: „Modernizacja boiska sportowego w Rożentalu poprzez doposażenie obiektu w zestaw nawadniający”.
W ramach zadania zostało wykonane przyłącze wodociągowe, automatyczny system nawadniający boisko oraz przeprowadzono zabiegi renowacji murawy. Z boiska będzie można już korzystać na wiosnę.
Obiekt jest udostępniony wszystkim chętnym w szczególności:
- uczniom Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rożentalu
- klubowi piłkarskiemu LZS „TORPEDA” Rożental
- stowarzyszeniu Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Lubawie
- Szkolnemu Związkowi Sportowemu
Zadanie pod nazwą „Modernizacja boiska sportowego w Rożentalu poprzez doposażenie obiektu w zestaw nawadniający” zostało zrealizowane w ramach przyznanej pomocy finansowej Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Wartość projektu: 82.794,42 zł, kwota wsparcia: 28.700,00 zł.
Dziękujemy za pomoc i pracę społeczną zawodnikom klubu LZS „TORPEDA” Rożental, Radzie Sołeckiej w Rożentalu i mieszkańcom Rożentala.
 
Foto: