Zakończyło się zadanie pn.: „Modernizacja placu rekreacyjnego w centrum wsi Rożental”.

W ramach zadania zostało wykonane oczyszczenie terenu, utwardzenie ścieżek, wykonanie rabat wraz
z nasadzeniem roślin ozdobnych oraz pergole. Nowopowstała przestrzeń jest dostępna dla wszystkich mieszkańców oraz przyjezdnych.

Zadanie pod nazwą „Modernizacja placu rekreacyjnego w centrum wsi Rożental” zostało zrealizowane w ramach przyznanej pomocy finansowej Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach konkursu „Niebiesko-Zielone granty dla Warmii i Mazur.

Wartość projektu: 60 000,00 zł, kwota wsparcia: 30 000,00 zł.

 

Foto: