W dniu 26 stycznia 2024 r. w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Kazanicach odbyło się zebranie sprawozdawcze.

Gośćmi zebrania byli:

- dh Tomasz Ewertowski – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Lubawie i jednocześnie Wójt Gminy Lubawa,

- Pan Jan Laskowski – Przewodniczący Rady Gminy Lubawa,

- dh mł.bryg. Krzysztof Rutkowski – Komendant Gminny OSP,

- dh Paweł Szauer – Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Lubawie i jednocześnie wojewódzki koordynator programu „Pierwszy Ratownik”,

- dh Julian Lemiech – członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Olsztynie,

- mł.bryg. Kamil Szczech -  reprezentujący Komendanta Powiatowego PSP w Iławie st. bryg. Piotra Wlazłowskiego,

- dh Marcin Deka – Sekretarz Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Lubawie,

- Pan Stanisław Wiśniewski – Sołtys,

- Pan Marcin Bednarczyk i Pan Marian Lemanowski - przedstawiciele firmy IKEA INDUSTRY POLAND Sp. z o.o. Oddział w Lubawie,

- druhowie wspierający.

Na funkcję przewodniczącego zebrania został jednomyślnie wybrany Pan Jan Laskowski, który sprawnie poprowadził dalsze obrady.

Zarząd jednostki uzyskał za swoją działalność w 2023 roku  jednogłośne absolutorium.

Ważnym punktem obrad było ślubowanie nowych druhów i wręczenie odznak.

Ślubowanie złożyli:

- dh Wiktor Borkowski

- dh Konrad Dobrowolski

- dh Wojciech Lewandowski

Nowym druhom jednostki życzymy wszelkiej pomyślności w życiu i bezpiecznej działalności ratowniczej.

Odznaki „Za wysługę lat” otrzymali:

- dh Wojciech Pokojski – za 10 lat działalności

- dh Błażej Jankowski – za 10 lat działalności

- dh Łukasz Jackiewicz – za 10 lat działalności

- dh Szymon Borkowski – za 10 lat działalności

- dh Adrian Jankowski – za 10 lat działalności

Odznaczonym serdecznie gratulujemy.

W imieniu jednostki OSP na ręce przedstawicieli IKEA INDUSTRY POLAND Sp. z o.o. Oddział w Lubawie, wręczone zostały podziękowania za pomoc w pozyskaniu nowego sprzętu – kompletnego aparatu powietrznego.

Dh Paweł Szauer z OSP Rożental, w krótkim wystąpieniu, przedstawił założenia programu „Pierwszy Ratownik” i zachęcał druhów czynnych jak i wspierających do przyłączenia się do tego nowatorskiego działania.