W dniu 27 stycznia 2024 r. w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Omulu odbyło się zebranie sprawozdawcze.

Zebranie otworzył dh Łukasz Okoniewicz – prezes jednostki, który przywitał zaproszonych gości:

- dha Tomasza Ewertowskiego – Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Lubawie i jednocześnie Wójta Gminy Lubawa,

- mł.kpt. Gracjana Wróblewskiego -  reprezentującego Komendanta Powiatowego PSP w Iławie st. bryg. Piotra Wlazłowskiego,

- dha Marcina Deka – Sekretarza Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Lubawie,

- dha Piotra Kuczyńskiego – Sołtysa,

- Pana Mariana Golder – Radnego Powiatu Iławskiego,

- Pana Tomasza Golder – Radnego Gminy Lubawa,

- delegację KGW „Omulanki”,

- druhów wspierających,

i zgromadzonych druhów. 

Następnie na przewodniczącego zebrania wybrano druha Tomasza Rykaczewskiego – Naczelnika jednostki, który bardzo sprawnie poprowadził dalsze obrady.

Zarząd jednostki, za swoją działalność w 2023 roku, uzyskał jednogłośne absolutorium.

Ważnym punktem obrad było ślubowanie nowych druhów i wręczenie odznak.

Ślubowanie złożyli:

- druhna Katarzyna Klejna

- druhna Karolina Zielińska

- druhna Dorota Sokołowska

Odznaki „Za wysługę lat otrzymali:

- dh Mariusz Okoniewicz – za 25 lat działalności

- dh Łukasz Okoniewicz – za 20 lat działalności

W imieniu jednostki OSP druhowi Tomaszowi Ewertowskiemu i mł. bryg. Krzysztofowi Rutkowskiemu,  dh Łukasz Okoniewicz i dh Piotr Kuczyński wręczyli pamiątkowe statuetki, jako wyraz wdzięczności za wsparcie jednostki i dobra współpracę.