Zgodnie z  Rozporządzeniem Nr 3 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 9 lutego 2024 roku w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), do obszaru zagrożonego na terenie Gminy Lubawa należą: Biała Góra, Byszwałd, Gierłoż Polska, Kazanice, Ludwichowo, Rodzone, Sampława, Zielkowo, część m. Rakowice na północ od linii poprowadzonej przez miejscowości Ludwichowo i Nowy Dwór Bratiański, część m. Rożental  na zachód od linii poprowadzonej przez miejscowości Gierłoż i Losy oraz część m. Targowisko na północ od linii poprowadzonej przez miejscowości Losy i Nawra.

Na obszarze tym wprowadza się zakazy i nakazy określone w §4 i §5 ww. Rozporządzenia obowiązujące wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo.