Przedstawiciele Wojska Polskiego dokonali rozpoznania szkód jakie powstały na drogach gminnych podczas przejazdu kolumn pojazdów wojskowych, w ramach ćwiczeń DRAGON-24.

W najbliższym czasie zostaną wykonane naprawy wszystkich uszkodzeń. Wojsko zapewni odpowiedni sprzęt, potrzebne materiały i personel.

Za realizację zadania odpowiedzialny będzie 3 Pułk Saperów im. gen. Karola Sierakowskiego z Chełmna.

O szczegółach będziemy informować na bieżąco.