W dniu 27 stycznia 2024 r. w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotowie odbyło się zebranie sprawozdawcze.

Spotkanie rozpoczęto odegraniem hymnu OSP „Rycerze św. Floriana”.

Zebranie otworzył dh Witold Empel – Prezes jednostki, który następnie został wybrany na funkcję Przewodniczącego zebrania.

Gośćmi zebrania byli:

- dh Tomasz Ewertowski – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Lubawie i jednocześnie Wójt Gminy Lubawa,

- dh mł.bryg. Krzysztof Rutkowski – Komendant gminny OSP,

- mł.kpt. Gracjan Wróblewski -  reprezentujący Komendanta Powiatowego PSP w Iławie st. bryg. Piotra Wlazłowskiego,

- dh Marcina Deka – Sekretarz Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Lubawie,

- dh Jan Licznerski – Sołtys,

- dh ks. Jakub Maciejko – Proboszcz parafii pw. Św. Barbary w Złotowie,

- Pani Teresa Licznerska – Przewodnicząca klubu SENIOR+ w Złotowie,

- druhowie wspierający.

Zarząd jednostki, za swoją działalność w 2023 roku, uzyskał jednogłośne absolutorium.

Ważnym punktem obrad było wręczenie odznak.

Odznaki „Za wysługę lat otrzymali:

- dh Wojciech Orzechowski – za 25 lat działalności

- dh Piotr Truszkowski – za 25 lat działalności

- dh Wojciech Wiśniewski – za 10 lat działalności

Brązowe odznaki Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza otrzymały:

- druhna Ewelina Chorągiewska

- druhna Amelia Malinowska

 

Jednostka OSP Złotowo w bieżącym roku będzie obchodziła jubileusz 100-lecia istnienia.