PRZEBUDOWY DRÓG

- W przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi gminnej 147006N, 147041N w miejscowości Sampława, Ludwichowo wpłynęło 5 ofert. Zadanie polega, m.in. na wykonaniu jezdni, zjazdów na posesję oraz przystanku autobusowego. Przedmiot zamówienia będzie w 50 proc. współfinansowany w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019. W najbliższych dniach zostanie podpisana umowa na wykonanie zadania z Kancelarią Adwokacką z Płocka.

 

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ W TUSZEWIE

- Zadanie polegające na budowie sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą techniczną oraz zmianie sposobu użytkowania części budynku szkoły na sale dydaktyczne - SP w Tuszewie realizuje firma Girder Sp. z o.o. Sp. k. z Włocławka. Wartość inwestycji to prawie 2 mln. 900 tys. zł. Część zadań została dofinansowana kwotą ponad 700 tys. zł z dotacji celowej z budżetu państwa. O dofinansowanie taką samą kwotą Gmina wystąpiła również w tym roku. Dodatkowym kosztem jest wyposażenie sali gimnastycznej, na które zostanie przeznaczonych ponad 127 tys. zł.

 

BUDOWA HALI SPORTOWEJ W BYSZWAŁDZIE

- Budowę hali sportowej w miejscowości Byszwałd realizuje firma LUXCOM z Kulig. Całkowity koszt inwestycji to około 5 mln. 500 tys. zł. Został złożony wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie zadania w kwocie 2 mln 400 tys. zł w ramach Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej. Gmina stara się także o przyznanie dotacji celowej z budżetu państwa. Planowany obiekt zostanie połączony łącznikiem z bryłą budynku szkolnego i będzie się składał z płyty boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 20 x 40 m z syntetyczną nawierzchnią sportową, spełniającą warunki techniczne i użytkowe dla rozgrywania zawodów sportowych (piłka ręczna, futsal i koszykówka).

 

DOSTAWA KRUSZYWA

W najbliższych dniach zostanie podpisana umowa z firmą „MAR-POL” z Rypina na dostawę kruszywa w ilości 3 tysięcy ton do remontu dróg gminnych.

 

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Zakład Komunalny Gminy Lubawa Sp. z o.o. wraz z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubawie ogłosili przetarg na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku miejscowość Mortęgi - ul. Dworcowa w Lubawie. Zadanie zostało podzielone na dwie części: pierwsza to obręb gminy Lubawa, na który wpłynęło 5 ofert i druga, obręb gminy miejskiej Lubawa, tu wpłynęły 4 oferty. Trwa procedura badania ofert.

 

POWIATOWE OBCHODY DNIA STRAŻAKA

We wtorek 07 maja o godz. 11:00 odbędą się Powiatowe Obchody Dnia Strażaka. W programie uroczystości m.in. zaplanowano: mszę św. w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Iławie, przemarsz na plac przed Komenda Powiatową PSP i uroczystą akademię.

 

REGIONALNA KONFERENCJA BGK

Bank Gospodarstwa Krajowego organizuje cykl konferencji pod hasłem "Biznes. Samorząd. Rozwój lokalny", nad którymi patronat honorowy objął Prezes Rady Ministrów. Najbliższe ze spotkań odbędzie się 8 maja w Olsztynie o godz. 10:00 i ma stanowić przestrzeń wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami władz i biznesu.

 

XX SAMORZĄDOWE FORUM EKOLOGICZNE

W czwartek i piątek 9-10 maja Wójt weźmie udział w XX Samorządowym Forum Ekologicznym. Organizatorem wydarzenia jest samorząd województwa warmińsko-mazurskiego. Jubileuszowe forum poświęcone będzie branży energetycznej oraz korzyściom wynikającym z zastosowania OZE.

 

XXI WARMIŃSKO-MAZURSKIE DNI RODZINY

„Małżeństwo – dobre relacje – silna rodzina” to hasło XXI Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny. Ich uroczysta inauguracja odbędzie się w sali konferencyjnej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 10 maja o godz. 10.00.