ODBIÓR TECHNICZNY INWESTYCJI
W poniedziałek 4 grudnia o godz. 13:00 odbędzie się odbiór techniczny inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej nr 147013 N na odcinku 1,5 km w miejscowości Czerlin. Zadanie, które realizowała firma Musa Spółka Jawna polegało na poszerzeniu drogi, wykonaniu jednej warstwy nawierzchni bitumicznej, zjazdów gospodarczych oraz poprawy odwodnienia.

PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ
Gmina Lubawa wspólnie z Powiatem Iławskim realizuje przebudowę 6 odcinków dróg powiatowych na terenie lubawskiej gminy. Łącznie zostanie przebudowanych ok. 5 km dróg na następujących odcinkach:
- w miejscowości Rożental (582 mb)
- w miejscowości Wiśniewo (950 mb)
- w miejscowości Lubstynek (950 mb)
- na odcinku Prątnica-Szczepankowo (950 mb)
- w miejscowości Gutowo (805 mb)
- w miejscowości Kazanice (635 mb).
Łączna wartość inwestycji wyniesie 2 mln. 200 tys. zł. Koszty po połowie pokryje Gmina i Powiat. Zadanie realizuje firma Skanska SA. Z Warszawy. Polega ono przede wszystkim na wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej.
Trwa przebudowa drogi gminnej nr 147008 N w miejscowości Targowisko Górne. Zadanie zrealizuje Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane Sp. z o.o. z Brodnicy.

REMONTY ŚWIETLIC
- Odbyły się odbiory techniczne prac związanych z wykonaniem centralnego ogrzewania w świetlicach wiejskich w Rumienicy, Kazanicach i Gutowie. Zadanie realizowała firma Skiba z Brodnicy.
- Trwają prace w budynku świetlicy wiejskiej w Złotowie polegające na przebudowie i odnowieniu pomieszczeń oraz wykonaniu centralnego ogrzewania gazowego. Zadanie realizowane jest w ramach wieloletniego programu rządowego. W zmodernizowanym budynku zostanie uruchomiona placówka dla osób starszych - klub Senior +.

SPOTKANIE LGD ZIEMIA LUBAWSKA
We wtorek 5 grudnia o godz. 10:00 wójt weźmie udział w spotkaniu informacyjno-podsumowującym rok 2017 Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska. W programie, m.in. informacja o pozyskanych środkach przez LGD z innych źródeł niż PROW oraz na temat rozdysponowania środków finansowych w ramach procedur konkursowych przez LGD Ziemia Lubawska. Spotkanie odbędzie się w siedzibie biura.

ROCZNICA WYDARZEŃ GRUDNIOWYCH 1939 r.
W środę 6 grudnia o godz. 11:00 odbędzie się uroczyste złożenie wiązanek i zniczy w Borku na mogile zbiorowej ofiar terroru hitlerowskiego zamordowanych w okolicach Lubawy w czasie okupacji.

PRZEKAZANIE SPRZĘTU DLA OSP
W czwartek 6 grudnia o godzinie 14:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy odbędzie się uroczyste przekazanie sprzętu ratowniczo – gaśniczego jednostkom OSP z terenu gminy Lubawa. Zakup sprzętu był współfinansowany z dotacji MSWiA.

JUBILEUSZ DUSZPASTERSTWA ROLNIKÓW
W sobotę 9 grudnia wójt weźmie udział w rocznicowych obchodach 35-lecia Duszpasterstwa Rolników w Polsce oraz 25-lecia Duszpasterstwa Rolników w Diecezji Toruńskiej. Uroczystości rozpoczną się o godz. 10.00 w Kościele pw. Najświętszej Maryi Panny i Św. Anny w Lubawie.