Ogłoszenia i komunikaty

W Szkole Podstawowej w Tuszewie 23 marca obył się I Gminny Festyn Edukacyjno-Zawodoznawczy skierowany do uczniów klas ósmych z terenu gminy.  Celem wydarzenia było przybliżenie uczniom oferty szkół ponadpodstawowych z powiatów: iławskiego, ostródzkiego i nowomiejskiego oraz możliwości praktycznej nauki zawodu u lokalnych przedsiębiorców.

W festynie uczestniczyło kilkunastu wystawców reprezentujących, m.in.: Licea Ogólnokształcące, Zespoły Szkół, Szkoły Rolnicze oraz zakłady pracy, które przedstawiły kształcenie zawodowe jako szansę na odnalezienie się na rynku pracy. Była to znakomita okazja do bezpośredniego spotkania, zapoznania się z ofertą oraz zadnia pytań.

Festyn otworzyła, pełniąca obowiązki dyrektor, pani Beata Kowalkowska. Głos zabrał także wójt gminy - Tomasz Ewertowski, który podziękował za przygotowanie wydarzenia oraz życzył młodzieży trafnych edukacyjnych i zawodowych wyborów na przyszłość. Podczas festynu wystąpiła również pani Anna Kowalewska, doradca zawodowy z PPP w Iławie, która opowiedziała o czynnikach warunkujących wybór szkoły i zawodu.

Odbyły się także konkursy dla młodzieży, w tym fotograficzny: "Zawód w mojej rodzinie".  Dwa pierwsze miejsca przyznano uczniom SP w Złotowie, trzecie trafiło do Byszwałdu. Nagrody ufundował Wójt Gminy Lubawa oraz Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Lubawie.

Część artystyczną przygotowali uczniowie klasy ósmej z SP w Tuszewie, dodatkowo uczniowie Liceum Wojskowego z Iławy zaprezentowali specjalny pokaz. Za całość wydarzenia odpowiadała nauczycielka miejscowej szkoły pani Marzena Kolasa.

I Festyn Edukacyjno-Zawodoznawczy udał się na "piątkę" i wszedł już na stałe do kalendarza gminnych imprez. Gratulujemy przedsięwzięcia i do zobaczenia za rok!

W ramach dofinansowań: z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz rządowej subwencji realizowane są kolejne etapy budowy sieci sanitarnej w Grabowie-Wałdykach. Dzięki tym inwestycjom sieć kanalizacyjna gminy powiększy się o 19,5 km i łącznie jej długość wyniesie 107 kilometrów. Łączna kwota dofinansowań na to zadanie to: 6 mln 700 tys. zł

Dobiega końca budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Mortęgach realizowana z użyciem środków z Polskiego Ładu w wysokości 320 tys. 986 zł.

Kolejna inwestycja z dofinansowaniem z Polskiego Ładu to rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kazanicach, na którą został ogłoszony przetarg. Otwarcie ofert zaplanowano na 5 kwietnia. Dofinansowanie dla tego zadania wynosi 4 mln 700 tys. zł.

LUBAWA polski lad 2

polski lad pages to jpg 0001

PROW 2014 2020 logo kolor

RFIL

Wójt Gminy Lubawa

informuje,

że w związku ze zmianą  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach został wprowadzony obowiązek ewidencjonowania przez gminy zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

Właściciele nieruchomości położonych na terenie gminy, które nie są podłączone do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, powinni dokonać pisemnego zgłoszenia w Urzędzie Gminy Lubawa zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków w terminie do 30 kwietnia 2023 r. Wymagany druk dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy Lubawa, pokój nr 23, na stronie internetowej gminy oraz w BIP.

Usługi wywozu nieczystości ciekłych lub osadów z oczyszczalni przydomowych mogą być
wykonywane przez firmy posiadające aktualne zezwolenie Wójta Gminy Lubawa na
opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych. Wykaz firm dostępny jest na stronie: https://bip.gminalubawa.pl/system/obj/12311_wykaz_firm.pdf

Każdy właściciel nieruchomości jest obowiązany udokumentować korzystanie z takich usług poprzez okazanie umowy i dowodów opłaty za usługi na każde wezwanie organu kontrolującego. Posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu szamba, co reguluje ustawa o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach. Zgodnie z ustawą gminy mają ustawowy obowiązek kontroli częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni ścieków.

Zdjęcie poglądowe.

W piątek 3 marca w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sampławie odbył się uroczysty apel poświęcony "Żołnierzom Wyklętym" przygotowany przez nauczycieli i uczniów miejscowej szkoły. Wszystkich gości powitała dyrektor szkoły Hanna Ewertowska

W wydarzeniu m.in. uczestniczyli: wójt Tomasz Ewertowski, wice wójt Marian Licznerski, radni, sołtysi, strażacy z Targowiska i Rakowic, dzielnicowi, księża, dyrektorzy szkół oraz uczniowie  z "podstawówek" w Tuszewie i Prątnicy.

Po części artystycznej głos zabrał pan Jakub Topolewski z Referatu Edukacji Narodowej bydgowskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, który przeprowadził wykład poświęcony Żołnierzom Wyklętym. Głos zabrali także ksiądz  dziekan Marcin Staniszewski oraz gospodarz Gminy Lubawa – wójt Tomasz Ewertowski.