Komunikaty

W związku z panującą pandemią, w celu usprawnienia komunikacji w Urzędzie Gminy Lubawa, przy wejściu do budynku  A zainstalowano wideodomofon. Urządzenie zostało zamontowane na ścianie przy wejściu do budynku od strony parkingu. Wizyty w urzędzie są możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub w przypadku ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego, rejestracji online. Przypominamy także, że codziennie Interesanci są przyjmowani w Punkcie Obsługi Klienta (budynek B- parter). Wnioski  w wersji papierowej można składać w specjalnie do tego przygotowanych skrzynkach na listy zawieszonych w holu Urzędu Gminy.

 

 

Herb

Rozpoczęto procedurę przygotowania dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy drogi w miejscowości Mortęgi oraz budowy drogi w miejscowości Grabowo. Na inwestycję w Grabowie został złożony wniosek do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o dofinansowanie zadania. W planach jest także przebudowa drogi gminnej w Sampławie. Gmina stara się o dofinansowanie tego zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Tak wyglądają najbliższe działania w zakresie gminnej infrastruktury drogowej. Jakie realizacje przyniósł miniony, 2020 rok? Zapraszamy do obejrzenia załączonego filmu.

 

Wydział Komunikacji

Od nowego roku nastąpi korzystna dla mieszkańców powiatu zmiana dotycząca godzin pracy Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Iławie. W środy wydłużą się godziny pracy wydziału. Szczegóły powyżej.

Herb

W nagrodę dla osób, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim, ustanowiony został Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Decyzję o nadaniu Medalu podejmuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek wojewody.

W związku z powyższym Urząd Stanu Cywilnego Lubawa informuje, że procedura nadania medalu uruchamiana jest z urzędu, po wcześniejszym zgłoszeniu par obchodzących w danym roku Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego w terminie do dnia 31 stycznia 2021r. w siedzibie Urzędu Stanu Cywilnego Lubawa Fijewo nr 73, 14-260 Lubawa.

Odznaczenie nie jest przyznawane osobom karanym a sama procedura związana z nadaniem medalu trwa do 6 miesięcy. Zgłoszenia osób, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim mogą dokonać zarówno sami Jubilaci, jak i najbliższa rodzina.

Wójt Gminy Lubawa corocznie organizuje uroczyste wręczanie Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie dla par, które zamieszkują na teren gminy Lubawa.

Jubilaci, którzy dotychczas nie otrzymali Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie i obchodzą "okrągłą" rocznicę pożycia małżeńskiego np. 60-lecie, 70-lecie itp. mogą zgłosić się do tutejszego Urzędu Stanu Cywilnego celem uruchomienia procedury jego nadania.