Przypominamy, iż każdy właściciel lub zarządca budynku jest zobowiązany do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

Termin na złożenie deklaracji:

  • do 30 czerwca 2022 roku – właściciele lub zarządcy budynków już istniejących,
  • 14 dni na złożenie deklaracji mają właściciele lub zarządcy obiektów nowo powstałych i jest to termin 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.

Deklarację można złożyć drogą elektroniczną na stronie: https://zone.gunb.gov.pl/ (przejście do zewnętrznego serwisu i otwarcie nowej zakładki) lub w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Lubawa, Fijewo 73, 14-260 Lubawa, budynek B, pok. 23 (deklaracja dostępna pod adresem: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow (przejście do zewnętrznego serwisu i otwarcie nowej zakładki).

Do tej pory deklaracje złożono na około 55% nieruchomości, dlatego prosimy o nie zostawianie dopełnienia tego obowiązku na ostatnią chwilę.

PAMIĘTAJMY! ZŁOŻENIE DEKLARACJI JEST OBOWIĄZKOWE!

Zgodnie z art. 27h ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków wprowadza się sankcje karne, które mogą być nakładane w przypadku niezłożenia w ustawowym terminie deklaracji. Za brak złożenia deklaracji będzie grozić grzywna, która jest wymierzana na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń.

informacja ceeb

Baner

W czerwcu zapraszamy mieszkańców do uczestnictwa w zebraniach  wiejskich w poszczególnych miejscowościach. Tematem spotkań będzie omówienie aktualnych działań inwestycyjnych Gminy, sprawy bieżące, dyskusja i wolne wnioski. Wszystkie zebrania odbędą się w miejscowych świetlicach wiejskich, wyjątkiem jest zebranie w Fijewie, którego uczestnicy spotkają się w sali sesyjnej Urzędu Gminy Lubawa.  Poniżej harmonogram zebrań do 13 czerwca. Terminy w pozostałych miejscowościach podamy już wkrótce.

HARMONOGRAM 6-13 czerwca

Poniedziałek 6 czerwca

godz. 9:00 – Sampława

godz. 11:00 – Zielkowo

Wtorek 7 czerwca

godz. 9:00 – Targowisko

godz. 11:00 – Gierłoż

godz. 13:00 – Pomierki

Środa 8 czerwca

godz. 9:00 – Rożental

godz. 11:00 – Kazanice

godz. 13:00 – Ludwichowo

Czwartek 9 czerwca

godz. 9:00 – Mortęgi

godz. 11:00 – Rakowice

godz. 13:00 – Fijewo

Piątek 10 czerwca

godz. 9:00 – Złotowo

godz. 11:00 – Lubstyn

godz. 13:00 – Lubstynek

Poniedziałek 13 czerwca

godz. 9:00 – Byszwałd

godz. 11:00 – Omule

Na dzisiejszej Sesji Rady Gminy (30 maja 2022 r.) gościliśmy uczniów z gminnych szkół, którym przyznano stypendia za wysokie wyniki w nauce lub w sporcie. Gratulacje, pamiątkowe dyplomy oraz upominki wyróżniającym się uczniom przekazali: wójt Tomasz Ewertowski oraz przewodniczący Rady Gminy Jan Laskowski.  Z siedmiu szkół  stypendium za wyniki osiągnięte w I semestrze roku szkolnego 2021/2022 otrzymało łącznie 20 uczniów (11 stypendiów za osiągnięcia sportowe oraz 9 stypendiów za wyniki w nauce).  Uczniów, którzy wyróżnili się w drugim semestrze roku szkolnego 2021/2022 poznamy jesienią.

Wykaz uczniów, którym przyznano stypendia za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe za I semestr roku szkolnego 2021/2022:

Szkoła Podstawowa im. Teofila Ruczyńskiego w Prątnicy:

Stypendium za osiągnięcia sportowe:

Hubert Kuczyński kl. VII b

Szkoła Podstawowa im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Sampławie:

Stypendia za  osiągnięcia sportowe:

Bartosz Zakreta  kl. VIII

Oliwia Labicka kl. VIII

Maja Bartkowska kl. VII

Stypendia za wyniki w nauce:

Julia Leliwa kl. VIII

Piotr Kowalewski kl. VIII

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Złotowie:

Stypendia za osiągnięcia sportowe:

Jowita Jakubowska kl. VIII

Olga Wiśniewska  kl. V

Wiktoria Liberacka kl. V

Stypendia za wyniki w nauce:

Dominik Figger kl. VIII

Lena Wiśniewska kl. VIII

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rożentalu:

Stypendium  za osiągnięcia sportowe:

Julia Szauer kl. VIII

Szkoła Podstawowa im. ks. Biskupa Bernarda Czaplińskiego

Stypendium za wyniki w nauce:

Zuzanna Wiśniewska kl. VIII

Szkoła Podstawowa w Tuszewie:

Stypendia za wyniki w nauce:

Karolina Gaweł kl. VIII

Szymon Karbowski kl. VIII

Julia Maćkiewicz kl. VIII

Szkoła Podstawowa im. Kard. Stanisława Dziwisza w Kazanicach:

Stypendium za wyniki w nauce:

Aniela Izabela Olek kl. VIII

Stypendia za osiągnięcia sportowe:

Maja Banacka  kl. VIII

Karolina Kołodziejska kl. VIII

Laura Kamińska kl. VIII

Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy!

Dnia 21 maja 2022 r. w Rożentalu odbyła się Majówka Kół Gospodyń Wiejskich Warmii i Mazur zorganizowana przez Warmińsko-Mazurski Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, Oddział Terenowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie, Gminę Lubawa oraz Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie. Honorowy Patronat nad Majówką objęli Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki oraz Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki.

W wydarzeniu udział wzięło 15 Kół Gospodyń Wiejskich z terenu naszego województwa, w tym reprezentujące Gminę Lubawa: KGW Kazanice, KGW Prątnica, KGW Rożental, KGW Sampława oraz KGW Tuszewo. Na przygotowanych stoiskach skosztować można było lokalnych i regionalnych potraw a także poznać tradycje kulinarne Warmii i Mazur.

Podczas Majówki przeprowadzono „Konkurs na Najciekawsze Stoisko Wiosenne”, w którym zwyciężyło KGW Marcinkowo. Wyróżnienia trafiły do KGW Prątnica oraz KGW Tuszewa. „Konkurs na Najlepszą Potrawę” wygrały panie z KGW Tynwałd. Trzecie miejsce przyznano gospodarzom Majówki - KGW Rożental, wyróżnienia KGW Sampława oraz KGW Kazanice.

Specjalną nagrodę Wójta Gminy Lubawa odebrało także KGW Wałdyki za kulinarną oprawę zawodów strażackich.

W konkursie na Miss Kół Gospodyń Wiejskich Warmii i Mazur tytuł otrzymała przedstawicielka KGW Piotraszewo - Ewa Piwowarek.

Wydarzenie uatrakcyjniły występy zespołów folklorystycznych Rogóżanie i Rakowianki oraz Dziecięcego Zespołu Instrumentalno- Wokalnego działającego prze Szkoły Podstawowej w Rożentalu. Gwiazdą wieczoru był duet An Dreo e Karina wykonujący największe włoskie przeboje. Majówkę zakończyła zabawa taneczna.

W najbliższą sobotę, tj. 21 maja br. przy szkole podstawowej w Rożentalu (gmina Lubawa) odbędzie się wydarzenie pn. „Majówka Kół Gospodyń Wiejskich Warmii i Mazur”. Przedsięwzięcie zostało objęte Honorowym Patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego oraz Honorowym Patronatem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Artura Chojeckiego. Organizatorami wydarzenia są: Warmińsko-Mazurski Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, Oddział Terenowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie, Gmina Lubawa oraz Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie.  

Program wydarzenia:
13.00 -14.00 – występ zespołu Rogóżanie
14.00 – 15.00 – oficjalne otwarcie oraz wystąpienia zaproszonych gości
15.00 – 16.30 – wybory Miss Kół Gospodyń Wiejskich Warmii i Mazur
16.30 – 17.00 – występ zespołu Rogóżanie
17.00 – 17.30 – występ Dziecięcego Zespołu Instrumentalno-Wokalnego działającego przy SP w Rożentalu
17.30 – 18.30 – ogłoszenie wyników konkursów oraz wręczenie nagród
18.30 – 19.00 – występ zespołu Rakowianki
19.00 – 20.30 – występ gwiazdy wieczoru – An Dreo e Karina
20.30 – 24.00 – występ Adama Twardego 

Ponadto w programie:
- Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze Gminy Lubawa
- konkurs na Najciekawsze Stoisko Wiosenne
- konkurs na Najlepszą Potrawę

Podczas majówkowego wydarzenia Koła Gospodyń Wiejskich zaprezentują własny dorobek kulturowy, edukacyjny i społeczny specyficzny dla lokalnej społeczności, w której funkcjonują „na co dzień”. Na zaaranżowanych przez siebie stoiskach wystawienniczych zaprezentują lokalne tradycje i dziedzictwo kulturowe mieszkańców obszarów wiejskich w postaci produktów żywnościowych, wyrobów rękodzielniczych oraz ludowego folkloru. Wydarzenie ma charakter otwarty i jest skierowane do mieszkańców, turystów oraz miłośników polskiej tradycji i lokalnego folkloru.