Ogłoszenia i komunikaty

W dniu 9 września 2023 r. w Prątnicy odbyła się uroczystość Jubileuszu 100-lecia powstania miejscowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej i  przekazania nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Zadanie pn.: Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Prątnicy” zrealizowano dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, dotacja w kwocie 200.000 zł”.

https://www.gov.pl/web/klimat

https://www.gov.pl/web/nfosigw/narodowy-fundusz-ochrony-srodowiska-i-gospodarki-wodnej

https://wfosigw.olsztyn.pl/

 

 

W dniu 20 października 2023 r. w Omulu odbyła się uroczystość przekazania i poświęcenia nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Zadanie pn.: Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Omulu” zrealizowano dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, dotacja w kwocie 200.000 zł”.

https://www.gov.pl/web/nfosigw/narodowy-fundusz-ochrony-srodowiska-i-gospodarki-wodnej

https://wfosigw.olsztyn.pl/

https://www.gov.pl/web/klimat

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
W obliczu aktualnej sytuacji pogodowej, silnych mrozów, Powiatowy Lekarz Weterynarii Małgorzata Kalitowska, wystosowała do wszystkich gmin Powiatu Iławskiego pismo przypominające do właścicieli zwierząt, aby dbali o ich dobrostan. 

 

Jednostki Ochotniczych Strazy Pożarnych z terenu Gminy Lubawa, przeprowadzą w 2024 roku zebrania sprawozdawcze wg poniższego harmonogramu:

Lp.

Jednostka OSP

Termin zebrania

Dzień

Godzina zebrania

1

OSP Rumienica

26.01.2024

Pt

17.00

2

OSP Kazanice

26.01.2024

Pt

19.00

3

OSP Omule

27.01.2024

Sob

17.00

4

OSP Złotowo

27.01.2024

Sob

19.00

5

OSP Rożental

10.02.2024

Sob

18.00

6

OSP Zielkowo

16.02.2024

Pt

19.00

7

OSP Pomierki

17.02.2024

Sob

17.00

8

OSP Byszwałd

17.02.2024

Sob

19.00

9

OSP Wałdyki

23.02.2024

Pt

17.00

10

OSP Lubstynek

23.02.2024

Pt

19.00

11

OSP Gutowo

24.02.2024

Sob

17.00

12

OSP Rakowice

01.03.2024

Pt

17.00

13

OSP Targowisko

01.03.2024

Pt

19.00

14

OSP Łążyn

02.03.2024

Sob

17.00

15

OSP Prątnica

02.03.2024

Sob

19.00

16

OSP Szczepankowo

09.03.2024

Sob

17.00

17

OSP Tuszewo

09.03.2024

Sob

19.00

Fotografia z tablicą informacyjną
Zakończyło się zadanie pn.: „Modernizacja boiska sportowego w Rożentalu poprzez doposażenie obiektu w zestaw nawadniający”.
W ramach zadania zostało wykonane przyłącze wodociągowe, automatyczny system nawadniający boisko oraz przeprowadzono zabiegi renowacji murawy. Z boiska będzie można już korzystać na wiosnę.
Obiekt jest udostępniony wszystkim chętnym w szczególności:
- uczniom Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rożentalu
- klubowi piłkarskiemu LZS „TORPEDA” Rożental
- stowarzyszeniu Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Lubawie
- Szkolnemu Związkowi Sportowemu
Zadanie pod nazwą „Modernizacja boiska sportowego w Rożentalu poprzez doposażenie obiektu w zestaw nawadniający” zostało zrealizowane w ramach przyznanej pomocy finansowej Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Wartość projektu: 82.794,42 zł, kwota wsparcia: 28.700,00 zł.
Dziękujemy za pomoc i pracę społeczną zawodnikom klubu LZS „TORPEDA” Rożental, Radzie Sołeckiej w Rożentalu i mieszkańcom Rożentala.
 
Foto: