Informacja o ASF

Zgodnie z  Rozporządzeniem Nr 82 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 października 2021 roku w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie miasta Nowe Miasto Lubawskie, do obszaru zagrożonego na terenie Gminy Lubawa należą następujące miejscowości: Biała Góra, Gajówka, Ludwichowo, Łążek, Mortęgi, Osowiec, Rakowice, Sampława, Targowisko Dolne, Targowisko Górne oraz Kerberowo.

W roku 2021, do dnia dzisiejszego, na realizację zadań inwestycyjnych Gmina Lubawa pozyskała  łącznie 14 milionów 600 tysięcy złotych z rządowych i unijnych programów dofinansowań.

 

W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych do gminy Lubawa wpłynęło łącznie 5 mln 600 tys. zł. Pieniądze te zostały przeznaczone na inwestycje dotyczące infrastruktury drogowej oraz wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Grabowo i Wałdyki:

1.budowę drogi gminnej nr 147047N w miejscowości Grabowo (przy cmentarzu),

2. budowę drogi gminnej nr 147022N i 147048 w miejscowości Grabowo,

3. oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami - etap III w miejscowościach Grabowo oraz Wałdyki.

 

Wsparciem gminnych inwestycji drogowych były także środki przyznane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości ok. 3 mln zł na:

1.przebudowę drogi gminnej w Sampławie

2. oraz II etap przebudowy drogi gminnej Kołodziejki – Pomierki w miejscowości Pomierki.

 

Kolejne dofinansowanie w wysokości ok. 1 mln 800 tys. zł (w ramach PROW) to środki na realizację programu telemetrycznego przez Zakład Komunalny Gminy Lubawa.

Dopełnieniem są środki pozyskane z rządowego funduszu Polski Ład. Pierwsza edycja pilotażowego naboru wniosków rozpoczęła się 2 lipca i trwała do 15 sierpnia 2021 r. W tym czasie każda jednostka samorządu terytorialnego mogła zgłosić maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie. Tak też zrobiła Gmina Lubawa. Wszystkie trzy wnioski zostały ocenione pozytywnie. Przyznana kwota dofinansowania w wysokości prawie 4 milionów złotych zasili następujące inwestycje:

1. przebudowa drogi gminnej nr 147003N Kazanice – Rodzone w miejscowości Kazanice (wartość inwestycji 1 mln 300 tys. zł, dofinansowanie 1 mln 235 tys. zł),

2. budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku miejscowości Mortęgi – ul. Dworcowa w Lubawie – uzupełnienie (wartość inwestycji 337 tys. 879,76 zł, dofinansowanie 320 tys. 985,77 zł),

3. wymiana oświetlenia ulicznego na oprawy LED na terenie gminy Lubawa (wartość inwestycji 2 mln 434 tys. zł, dofinansowanie 2 mln 190 tys. 600 zł).

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego i ma na celu dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez gminy, powiaty i miasta lub ich związki w całej Polsce.

Gmina przygotowuje się już do aplikowania w kolejnej edycji tego programu. Planowany termin realizacji to listopad-grudzień 2021.

 

W czwartek 21 października w Urzędzie Gminy Lubawa odbyło się robocze spotkanie wójta Tomasza Ewertowskiego z rzecznikiem prasowym rządu Piotrem Mullerem oraz posłem na Sejm Robertem Gontarzem.

Głównym tematem spotkania były wnioski złożone w ramach Polskiego Ładu oraz prowadzone i planowane inwestycje na terenie lubawskiej gminy. Przedmiotem rozmów był także przebieg trasy S-5 oraz poprawa bezpieczeństwa na drodze krajowej nr 15. Obecnie trwają prace projektowe dotyczące przebudowy kolizyjnego skrzyżowania na rondo w Rożentalu. Pozostaje jeszcze do rozwiązania kwestia poprawy bezpieczeństwa w kolejnych miejscowościach naszej gminy, szczególnie budowa lewoskrętów oraz chodników wraz z oświetleniem w Łążku, Sampławie, Byszwałdzie i Kołodziejkach.

Ważnym tematem był również ASF (afrykański pomór świń). Wójt zwrócił uwagę na dużą ilość producentów trzody chlewnej w gminie Lubawa i potrzebę wprowadzenia rozwiązań systemowych w celu pomocy rolnikom, którzy znaleźli się w wyjątkowo trudnej sytuacji. Na zakończenie spotkania wójt podziękował za wspieranie wniosków i działań gminy Lubawa oraz wyraził nadzieję na dalszą współpracę.

FCP L0YXMAkmJzf

Ostrzeżenie meteorologiczne

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Białymstoku

Silny wiatr/ 1

województwo warmińsko-mazurskie: powiat iławski

od godz. 9:00 dnia 22.10.2021 (piątek) do godz. 22:00 dnia 22.10.2021 (piątek)

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h,
w porywach do 80 km/h, z południowego-zachodu i zachodu.

W środę 20 października wójt spotkał się z ppłk Sylwestrem Drozdem, dowódcą 3. Włocławskiego Batalionu Drogowo-Mostowego im. gen. Karola Sierakowskiego w Chełmnie, aby podsumować współpracę przy remoncie drewnianej przeprawy na rzece Drwęca w Raczku. We wrześniu powstała przeprawa o długości 24 metrów bieżących i szerokości 2 metrów. Kładka wykonana została w ramach ćwiczeń, w technologii montażu elementów z konstrukcji drewnianej. Całość zadania wykonało 13 żołnierzy z Jednostki Wojskowej w Chełmnie. Inwestycję realizowała Gmina Lubawa. Gmina pokryła koszty zakupu drewna, noclegów i wyżywienia żołnierzy. Kładka powstała w miejscu poprzedniej przeprawy, która w ramach remontu została całkowicie zdemontowana. Podczas spotkania wójt podziękował za udaną współpracę i wyraził nadzieję, w razie potrzeb, na kolejne wspólne projekty.