Herb

W nagrodę dla osób, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim, ustanowiony został Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Decyzję o nadaniu Medalu podejmuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek wojewody.

W związku z powyższym Urząd Stanu Cywilnego Lubawa informuje, że procedura nadania medalu uruchamiana jest z urzędu, po wcześniejszym zgłoszeniu par obchodzących w danym roku Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego w terminie do dnia 31 stycznia 2021r. w siedzibie Urzędu Stanu Cywilnego Lubawa Fijewo nr 73, 14-260 Lubawa.

Odznaczenie nie jest przyznawane osobom karanym a sama procedura związana z nadaniem medalu trwa do 6 miesięcy. Zgłoszenia osób, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim mogą dokonać zarówno sami Jubilaci, jak i najbliższa rodzina.

Wójt Gminy Lubawa corocznie organizuje uroczyste wręczanie Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie dla par, które zamieszkują na teren gminy Lubawa.

Jubilaci, którzy dotychczas nie otrzymali Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie i obchodzą "okrągłą" rocznicę pożycia małżeńskiego np. 60-lecie, 70-lecie itp. mogą zgłosić się do tutejszego Urzędu Stanu Cywilnego celem uruchomienia procedury jego nadania.

Logo 1

Do dnia 19 stycznia 2021 roku do godziny 12:00 można głosować na Gminę Lubawa w konkursie „Piłkarski Samorząd Roku 2020”. Organizatorem „Piłkarskiej Gali” jest Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Nożnej.

Głosowanie odbywa się za pośrednictwem strony facebookowej WMZPN - https://www.facebook.com/wmzpn/photos/pcb.4783258601747844/4783250705081967

 

Materiał: LZS Lubawa
Ilustracje: WMZPN

Herb

W związku z ROZPORZĄDZENIEM RADY MINISTRÓW z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii informujemy, że Gminna Hala Sportowa w Byszwałdzie w dniach 28 grudnia 2020 r. – 17 stycznia 2021 r. pozostaje zamknięta.

W związku z powyższym rozgrywki XVII Edycji Mistrzostw Gminy Lubawa w Halowej Piłce Nożnej o Puchar Wójta Gminy Lubawa do tego czasu zostają wstrzymane. 

 

Łukasz Berent
Przewodniczący GZ LZS
w Lubawie

Logo

We wtorek 15.12.2020 r. druhowie z jednostki OSP Targowisko odebrali nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy z napędem 4x4 Volkswagen Crafter. Łączna wartość samochodu wyniosła 266 500,00 zł. Zakup sfinansowany został z budżetu gminy w kwocie 191 500,00 zł oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie – 75 000,00 zł.

Lekki samochód ratowniczo – gaśniczy zbudowany został na bazie podwozia Volkswagen Crafter 35 z silnikiem o mocy 177 kM, oraz napędem 4x4.  Pojazd wyposażony został w wysokociśnieniowy agregat gaśniczy AWG 65/40 napędzany silnikiem spalinowym oraz trzystulitrowy zbiornik wodny. Układ umożliwia również podawanie piany gaśniczej. Kabina pojazdu przeznaczona jest dla sześciu ratowników. Ponadto samochód wyposażony został w pneumatyczny maszt oświetleniowy oraz wyciągarkę elektryczną na stałe zamontowaną w pojeździe.

Wykonawca w porozumieniu z druhami OSP Targowisko dostosował zabudowę oraz dostarczył szereg elementów umożliwiających montaż wyposażenia ratowniczo-gaśniczego, w które dodatkowo został wyposażony pojazd.

 

Foto