W nagrodę dla osób, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim, ustanowiony został Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Decyzję o nadaniu Medalu podejmuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Wojewody. 

W związku z powyższym Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Lubawa informuje, że procedura nadania medalu uruchamiana jest po wcześniejszym zgłoszeniu par obchodzących w danym roku Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego w terminie do dnia 31 stycznia 2022 r. w siedzibie Urzędu Stanu Cywilnego Lubawa Fijewo nr 73, 14-260 Lubawa. Odznaczenie nie jest przyznawane osobom karanym a sama procedura związana z nadaniem medalu trwa do 6 miesięcy. Zgłoszenia osób, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim mogą dokonać zarówno sami jubilaci, jak i najbliższa rodzina.

Wójt Gminy Lubawa corocznie organizuje uroczyste wręczanie Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie dla par, które stale zamieszkują na terenie gminy Lubawa.

Jubilaci, którzy dotychczas nie otrzymali Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie i obchodzą "okrągłą" rocznicę pożycia małżeńskiego np. 60-lecie, 70-lecie itp. mogą zgłosić się do tutejszego Urzędu Stanu Cywilnego celem uruchomienia procedury jego nadania.

Złote Gody to rocznica niezwykła, tak jak niezwykli są ludzie, którzy przeżyli razem pół wieku.  W środę 8 grudnia to właśnie ta piękna okazja była powodem spotkania wójta Tomasza Ewertowskiego z państwem Eugenią i Zdzisławem Markuszewskimi z Tuszewa. Podczas uroczystości, wręczone zostały Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Uroczystego aktu dekoracji dokonał wójt, który wspólnie z kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Marią Biluńską skierowali pod adresem Jubilatów słowa uznania i podziękowania za długie pożycie małżeńskie oraz za piękny przykład dla młodego pokolenia.

Oprócz medali Jubilaci otrzymali pamiątkowe listy gratulacyjne, kwiaty i upominki. Był też czas na chwilę wspomnień przy kawie i okolicznościowym kawałku ciasta.

Państwo Eugenia i Zdzisław Markuszewscy doczekali się 5-ciorga dzieci: 2 synów i 3 córek, 10 wnucząt: 5 chłopców i 5 dziewczynek oraz 1 prawnuka. Przez całe wspólne życie prowadzili 17-sto hektarowe gospodarstwo w Tuszewie zajmując się hodowlą zwierząt oraz uprawą zbóż.

Jubilatom życzymy zdrowia i pomyślności w życiu osobistym na dalsze lata pożycia małżeńskiego.

We wtorek, 7. grudnia, wójt gminy Tomasz Ewertowski wspólnie z przewodniczącym Rady Janem Laskowskim złożyli hołd pomordowanym przez hitlerowców mieszkańców ziemi lubawskiej. 

W upamiętnieniu wzięli  udział także: uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sampławie, dyrektor placówki Hanna Ewertowska, nauczyciele oraz przedstawiciele rodziców. Nie zabrakło także pocztu sztandarowego – Ochotniczej Straży Pożarnej w Targowisku. Modlitwę poprowadził  ksiądz Jerzy Hirsz. 

Dnia 7 grudnia 1939 roku hitlerowcy przeprowadzili publiczne egzekucje Polaków - okolicznych mieszkańców, w Lubawie i Nowym Mieście Lubawskim. Ciała zamordowanych prawdopodobnie zostały zawiezione do lasu Borek koło Lubawy, gdzie zakopano je we wspólnej mogile. Niemcy ukryli faktyczną przyczynę śmierci, podając, że rozstrzelani zmarli na skutek nagłego ataku serca.

Zginęło wówczas 25 osób, stąd ten dzień nazywamy „czarnym czwartkiem”. Wspomnieniem tego tragicznego wydarzenia i hołdem dla ofiar była modlitwa oraz złożenie okolicznościowych wiązanek kwiatów i zniczy przed pomnikiem upamiętniającym to wydarzenie w lesie Borek koło Lubawy.

W związku z pismem Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii informujemy o konieczności zgłaszania do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Iławie przypadków znalezienia zwłok ptaków związanych ze środowiskiem wodnym, (kaczek, gęsi, łabędzi) oraz ptaków drapieżnych.

Ostrzeżenie meteorologiczne

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Białymstoku

Silny wiatr/ 1

województwo warmińsko-mazurskie: powiat iławski

od godz. 05:00 dnia 02.12.2021 (czwartek) do godz. 21:00 dnia 02.12.2021 (czwartek)

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h,
w porywach do 90 km/h, z południowego zachodu i zachodu.