Ogłoszenia i komunikaty

W niedzielę, 18 czerwca 2023 r. o godzinie 13:30 na boisku w Rożentalu zostały rozegrane Zawody Sportowo-Pożarnicze Gminy Lubawa. Do startu zgłosiły się 22 drużyny z terenu Gminy Lubawa. 18 drużyn męskich (w tym jednostka OSP Lubawa startująca poza rywalizacją) oraz 4 drużyny kobiece.

Zawody rozegrane zostały w dwóch konkurencjach:

  • Sztafeta pożarnicza 7x50 z przeszkodami
  • Ćwiczenie bojowe


Komisję sędziowska powołał Komendant Powiatowy PSP w Iławie st. bryg. Piotr Wlazłowski, a sędzią głównym zawodów był mł. bryg. Krzysztof Rutkowski

Za organizację zawodów odpowiedzialna była jednostka OSP Rożental przy pomocy jednostki OSP Pomierki. Tradycyjną strażacką grochówkę przygotowała dla wszystkich uczestników jednostka OSP Kazanice. Zawody zorganizowane zostały na wysokim poziomie i przeprowadzone zostały w sposób prawidłowy zgodnie z regulaminem, a do komisji nie wpłynęły żadne protesty.

Na zawodach jak co roku wystąpiła dziecięca drużyna pożarnicza, działająca przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Łążynie. Wykonała ona pokaz sztafety i ćwiczenia bojowego, który tradycyjnie cieszył się ogromnym zainteresowaniem kibiców i wszystkich druhów. W nagrodę najmłodsi adepci otrzymali pamiątkowe medale „super strażak” i upominki.

Po zakończeniu konkurencji głos zabrał Wójt Gminy Lubawa, a zarazem Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Lubawie dh Tomasz Ewertowski, Komendant Powiatowy PSP w Iławie st. bryg Piotr Wlazłowski oraz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Andrzej Śliwka, który na to wydarzenie został zaproszony przez jednostkę OSP Rożental. Po przemówieniach dokonano dekoracji drużyn.  

Wszystkie drużyny zostały uhonorowane pamiątkowymi dyplomami i statuetkami, natomiast trzy najlepsze otrzymały puchary, medale i nagrody pieniężne.

Podsumowanie wyników zawodów:
Grupa ”C” – kobieca drużyna pożarnicza:
1. OSP Złotowo 112,11 pkt.
2. OSP Rożental 125,56 pkt.
3. OSP Wałdyki 134,61 pkt.

4. OSP Szczepankowo 145,16 pkt.


Grupa „A” męska drużyna pożarnicza:
1 OSP Lubstynek 94,00 pkt.
2. OSP Targowisko 98,06 pkt.
3.OSP Rożental II 116,04 pkt.
4 OSP Rożental I 118,91 pkt.
5 OSP Złotowo 119,94 pkt.
6 OSP Zielkowo 120,38 pkt.
7 OSP Prątnica 120,95 pkt.
8 OSP Byszwałd 121,07 pkt.
9 OSP Kazanice 121,53 pkt.
10 OSP Tuszewo 121,56 pkt.
11 OSP  Rakowice 123,06 pkt.
12  OSP Rumienica 129,59 pkt.
13 OSP Wałdyki 130,03 pkt.
14 OSP Omule 131,27 pkt.
15 OSP Szczepankowo 131,97 pkt.
16 OSP Gutowo 136,94 pkt.
17 OSP Łążyn 139,98 pkt.

Gościnnie:
1. OSP Lubawa 120,05 pkt.

Warto przypomnieć, że jednostka OSP Lubstynek w dniach 24-26 sierpnia 2023 r. będzie rywalizować w Ogólnopolskich Zawodach Sportowo-Pożarniczych w Kalwarii Zebrzydowskiej, na stadionie „Kalwarianki”.

 

W czwartek 15 czerwca uczciliśmy 103. rocznicę Plebiscytu na Warmii, Mazurach i Powiślu.
Gminne uroczystości rozpoczęły się pod pomnikiem w Lubstynku, gdzie wójt i przybyli goście złożył kwiaty. Następnie w kościele w Złotowie ksiądz dziekan Marcin Staniszewski odprawił Mszę Świętą. Po nabożeństwie uczestnicy przeszli do pobliskiej szkoły podstawowej po drodze składając wiązanki kwiatów pod tablicą upamiętniająca plebiscyt.
W programie uroczystej akademii znalazło się powitanie gości przez dyrektor Justynę Kwiatkowską oraz montaż słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów szkoły. Został także rozstrzygnięty konkurs poetycki „Historia Plebiscytu na Warmii, Mazurach i Powiślu wierszem pisana”.
Okolicznościowe przemówienia m.in. wygłosili wójt Tomasz Ewertowski oraz senator Bogusława Orzechowska. Odczytany został również list wojewody warmińsko-mazurskiego Artura Chojeckiego. Goście wydarzenia mieli także okazję wysłuchać prelekcji historycznej dr. Krzysztofa Kierskiego z Delegatury IPN w Olsztynie.
 

Radni Gminy Lubawa zaakceptowali wykonanie budżetu gminy za 2022 rok i udzielili wotum zaufania oraz absolutorium wójtowi, Tomaszowi Ewertowskiemu. Głosowanie odbyło się w trakcie ostatniej sesji, w środę 31 maja br.
Najważniejszymi punktami XLV Sesji Rady Gminy Lubawa było głosowanie nad dwoma projektami uchwał. Pierwszy z nich dotyczył udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Lubawa oraz udzielenia absolutorium. Ostatecznie, radni bez głosów sprzeciwu, opowiedzieli się za przyjęciem obu projektów.
Uchwalony przez Radę Gminy budżet na rok 2022, po uwzględnieniu zmian wprowadzonych w ciągu roku, zamknął się dochodami w kwocie 72.374.890,89 zł i zrealizowanymi wydatkami na poziomie 77.735.902,08 zł. Wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie 18.835.264,37 zł.
Na działalność Gminy Lubawa, składa się praca wielu osób, które funkcjonują w strukturach Urzędu Gminy i poszczególnych jednostek organizacyjnych. Wójt przekazał im wszystkim słowa podziękowania kierując je do radnych, sołtysów, pracowników, współpracowników oraz przedstawicieli poszczególnych środowisko współpracujących z Gminą Lubawa. Podkreślił także, że gmina znajduje się w dobrym stanie finansowym i gospodarczym, a to oznacza, że istnieje potencjał i możliwość dalszego rozwoju.

W dniu 27 maja 2023 r. 45 druhen i druhów z jednostek OSP Gminy Lubawa uczestniczyło w VIII Ogólnopolskiej Pielgrzymce Strażaków na Jasną Górę.

W programie znalazł się koncert połączonych orkiestr (55 orkiestr) i chórów OSP z całego kraju oraz uroczysta Msza Św. na Wałach Jasnogórskich.

Wśród koncelebransów eucharystię odprawiał dh ks. Jakub Maciejko z OSP Złotowo, który modlił się za strażaków i nasze rodziny.

Wśród oficjalnych pocztów sztandarowych Województwo Warmińsko-Mazurskie reprezentował poczet wystawiony przez OSP Rożental, w osobach: dh Andrzej Petrikowski, dh Paweł Szauer i dh Jarosław Petrikowski.  

W gronie prawie stu tysięcy strażaków PSP i OSP z całej Polski w uroczystości uczestniczyła delegacja ukraińskich strażaków ze Lwowa.   

https://zosprp.pl/2023/05/29/viii-ogolnopolska-pielgrzymka-strazakow-na-jasna-gore-3/

W poniedziałek 22 maja 2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Lubawa zostały podpisane umowy na dostawę lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych. Umowy podpisali przedstawiciele jednostek OSP które otrzymają nowe pojazdy. W imieniu OSP Prątnica umowę podpisali dh Waldemar Golder – Prezes jednostki i dh Jan Rzemiński – Skarbnik jednostki. Natomiast w imieniu OSP Omule umowę podpisali dh Łukasz Okoniewicz – Prezes jednostki i dh Mariusz Okoniewicz – Skarbnik jednostki, przy udziale dh Tomasza Rykaczewskiego – Naczelnika jednostki.

Dostawcą samochodów będzie firma wybrana w drodze postępowań przetargowych jakie jednostki przeprowadziły przy merytorycznym wsparciu Urzędu Gminy Lubawa. W obu postępowaniach wybrane zostały oferty złożone przez Firmę Handlowo-Usługowo-Produkcyjną „PERFEKT” z siedzibą w Nakonowie. Umowy ze strony dostawcy podpisał Pan Radosław Zasada – właściciel firmy. Firma ta jest doświadczonym i cenionym przez odbiorców dostawcą samochodów ratowniczo-gaśniczych.

Umowy przewidują dostawę lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych marki Mercedes, z napędem 4x4, wyposażonych w zbiornik na wodę o pojemności 1.000 litrów i zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności 100 litrów oraz autopompę.

Cena każdego pojazdu wynosi 500.000 zł. W wyniku działań podjętych przez Wójta Gminy Lubawa Tomasza Ewertowskiego jednostki OSP z Prątnicy i Omula znalazły się na liście dofinansowania do zakupu nowych pojazdów i otrzymały promesy na dotację ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Olsztynie w wysokości 200.000 zł. Pozostała kwota 300.000 zł na zakup każdego pojazdu pochodzić będzie ze środków budżetu Gminy Lubawa.