Ogłoszenia i komunikaty

W piątek 3 marca w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sampławie odbył się uroczysty apel poświęcony "Żołnierzom Wyklętym" przygotowany przez nauczycieli i uczniów miejscowej szkoły. Wszystkich gości powitała dyrektor szkoły Hanna Ewertowska

W wydarzeniu m.in. uczestniczyli: wójt Tomasz Ewertowski, wice wójt Marian Licznerski, radni, sołtysi, strażacy z Targowiska i Rakowic, dzielnicowi, księża, dyrektorzy szkół oraz uczniowie  z "podstawówek" w Tuszewie i Prątnicy.

Po części artystycznej głos zabrał pan Jakub Topolewski z Referatu Edukacji Narodowej bydgowskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, który przeprowadził wykład poświęcony Żołnierzom Wyklętym. Głos zabrali także ksiądz  dziekan Marcin Staniszewski oraz gospodarz Gminy Lubawa – wójt Tomasz Ewertowski.

Baner

Informujemy o akcjii związanej z ochroną środowiska pod nazwą EKO-SOŁECTWO, polegającej na zbiórce elektrośmieci z terenu Województwa Warmińsko-Mazurskiego (pralki, lodówki, odkurzacze, telewizory, silniki elektr. itd.).

Sołectwa mogą zdobyć atrakcyjne nagrody finansowe.

Zachęcamy mieszkańców do udziału w akcji.

Szczegóły w załączonej ulotce.

 

 

Przypomnienie dla właścicieli i zarządców nieruchomości

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego przypomina właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych, że do ich obowiązków, zgodnie z przepisami art. 61 pkt. 2 Prawa budowlanego, należy: zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpiecznego użytkowania obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych odziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak m.in.: wyładowania atmosferyczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.  

Zgodnie z  Rozporządzeniem Nr 7 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 lutego 2023 roku w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), do obszaru zagrożonego na terenie Gminy Lubawa należą: część miejscowości Mortęgi na południe od linii poprowadzonej przez miejscowości Rakowice i Świniarc, część miejscowości Rakowice na południe od linii poprowadzonej przez miejscowości Chrośle i Łążyn oraz część miejscowości Tuszewo na południe od linii poprowadzonej przez miejscowości Ludwichowo i Dębień.

Na obszarze tym wprowadza się zakazy i nakazy określone w §4 i §5 ww. Rozporządzenia.