PRZETARGI - KONKURSY

* W czwartek, 1 lipca podpisałem umowę z Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadania: Przebudowa drogi gminnej Kazanice – Rodzone do gminnych terenów inwestycyjnych. Inwestycja na podstawie kosztorysu inwestorskiego opiewa na kwotę 1.400.000 zł. Kwota dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 wynosi 1.005.397,90 zł (całość odcinka zgodnie z dokumentacją 740 mb). Prace potrwają do 20 lipca, a ich wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe z Iławy.
*
Zostali wybrani wykonawcy zadania: Zagospodarowanie centrum wsi Prątnica poprzez budowę placu rekreacyjnego i boiska sportowego wraz z przebudową łączącego je chodnika. Zadanie numer 1 - budowa boiska wielofunkcyjnego zrealizuje Sport Grupa Sp. z o.o. z Mińska Mazowieckiego. Termin realizacji do dnia 20 sierpnia 2010 r.
Natomiast zadanie numer 2 - przebudowa chodnika i budowa placu rekreacyjnego - Roboty Ziemne, Wodno-Kanalizacyjne Marek Sławiński z Lubawy. Termin realizacji do dnia 30 września 2010 r.
* Został ogłoszony przetarg nieograniczony na Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Targowisko I etap. Inwestycję zrealizuje Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Usług Sprzętowo-Transportowych SP. z o.o. z Nidzicy. Inwestycja powinna zakończyć się  w terminie do 30 września 2010 r.
*
Na zadanie: Przebudowa i remont dróg na odcinkach Kazanice-Rożental i Pomierki-Kołodziejki wpłynęły 3 oferty. Wybór wykonawcy nastąpi w najbliższych dniach. Termin wykonania zamówienia od 20 sierpnia do 20 września 2010 roku.
* Ogłosiłem przetarg nieograniczony na Przebudowę chodnika w miejscowości Grabowo. Oferty należy składać do 7 lipca 2010 r. do godz. 9:00 w sekretariacie Urzędu Gminy Lubawa. Szczegóły przetargu dostępne na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej UG Lubawa.
* Został ogłoszony przetarg nieograniczony na Przebudowę i remont drogi na odcinku Rożental – Gierłoż. Termin składania ofert upływa 13 lipca 2010 r. Zadanie należy wykonać do 30 września 2010 r.  Szczegóły dostępne na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Lubawa.

* Rozpoczął się montaż zabawek na placu zabaw w Szczepankowie. Trwają także prace związane z budową placu dla dzieci w Targowisku Dolnym. Plac w Szczepankowie powstaje w ramach projektu „Radosne Szczepankowo” miejscem aktywnego wypoczynku.” Budowa zostanie dofinansowana w kwocie 12 tys. 654,89 zł w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013. Plac zabaw w Targowisku realizowany i dofinansowany jest w ramach projektu  „Każdy sposób na aktywność w Targowisku jest dobry”.
*
Przy Zespołach Szkół w Grabowie-Wałdykach oraz Kazanicach powstają nowe wielofunkcyjne boiska sportowe. Boiska o nawierzchni polipropylenowej będą przystosowane do uprawiania takich dyscyplin jak piłka ręczna, nożna, tenis ziemny, siatkówka i koszykówka. Wykonawcą inwestycji w Grabowie - Wałdykach jest firma Grzegorza Kopiczyńskiego z Nowego Miasta Lubawskiego. Na to zadanie, o wartości ok. 300 tys. zł, gmina otrzymała 50 proc. dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Natomiast budowę boiska w Kazanicach realizuje firma „Sport Grupa” Sp. z o.o. z Mińska Mazowieckiego. Koszt inwestycji wynosi blisko 400 tys. zł.
* Dobiega końca budowa sali gimnastycznej  przy Szkole Podstawowej w Złotowie. Wykonawcą zadania jest Lubawskie Przedsiębiorstwo Budowlane. Wartość inwestycji wynosi ponad 1 mln 400 tys. zł. Sala o powierzchni 738,88 m² i nowatorskiej konstrukcji łukowo-drewnianej, która sprawdziła się trzy lata temu przy budowie podobnego obiektu w Rożentalu, usytuowana jest przy szczytowej ścianie szkoły. Obiekt będzie ogrzewany przez olejową kotłownię ekologiczną i zostanie przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Przy południowej ścianie budynku zaprojektowano podjazd dla wózków.
* Trwa budowa chodników w miejscowościach Fijewo i Byszwałd. Termin zakończenia obu inwestycji zaplanowano na 15 lipca. W Fijewie powstaje ok. 500 metrowy odcinek chodnika z kostki polbruk o szerokości 2,5 metra. Prace objęły m.in. odwodnienie i uporządkowanie terenu, wykonanie zjazdów do posesji oraz oddzielenie chodnika od jezdni poboczem o szerokości 1 metra. Wykonawcą inwestycji jest Wielobranżowy Zakład Usługowo-Produkcyjny i Handlowy „Spomer” z Iławy. Koszt zadania wyniesie ponad 117 tys. zł. Pomimo, że jest to droga powiatowa inwestycję finansuje Urząd Gminy Lubawa
Przebudowa drogi w Byszwałdzie jest realizowana przez firmę z Nowego Miasta Lubawskiego. W ramach inwestycji zaplanowano m.in. roboty rozbiórkowe i ziemne, poszerzenie jezdni, budowę chodników z kostki betonowej typu polbruk oraz przyłącza kanalizacji deszczowej. Wartość zadania wynosi blisko 282 tys. zł.

ZEBRANIE ZARZĄDU OSP
W poniedziałek, 5 lipca o godz. 14 w 
sali sesyjnej Urzędu Gminy Lubawa odbędzie się zebranie zarządu OSP Gminy Lubawa. Na spotkaniu podjęta zostanie uchwałą w sprawie nadania sztandaru OSP w Rożentalu z okazji 100-lecia tej jednostki. Następnie odbędzie się podsumowanie odbytych zawodów strażackich (młodzieżówka i seniorzy).

ROCZNICA BITWY POD GRUNWALDEM - OMULE
W sobotę, 10 lipca o godz. 12
w kościele parafialnym w Kurzętniku odbędą się obchody 600- lecia bitwy pod Grunwaldem. W programie m.in. msza św., oddanie ścieżki dydaktycznej wraz z Drogą Krzyżową i amfiteatru na Górze Zamkowej w Kurzętniku, średniowieczny festyn, pokazy walk oraz występy zespołów muzycznych).
W poniedziałek, 12 lipca
Marsz Grunwaldzki dotrze do miejscowości Omule, gdzie zostanie rozbity jednodniowy obóz. W programie imprezy przewidziano m.in. pokaz walk rycerskich, kuchnię średniowieczną (pieczenie podpłomyków) oraz „bitwę” piłkarską – świat zakonny kontra mieszkańcy Omula.

PIKNIKI NA WAKACJE

Na terenie gminy Lubawa obywają się  pikniki w ramach „Europejskiego roku walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym”. Pikniki organizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa  oraz świetlice socjoterapeutyczne i środowiskowe. Harmonogram pikników:
sobota 10.07 godz. 16:00 Prątnica teren przy świetlicy
niedziela 11.07 godz. 15:00 Rożental teren przy Szkole Podstawowej
niedziela 18.07 Szczepankowo – teren przy świetlicy
sobota 24.07 Sampława teren przy Zespole Szkół
sobota 31.07 Mortęgi  teren przy  świetlicy
sobota 14.08 Rakowice teren przy świetlicy.

WAKACYJNE GRUPY ZABAWOWE
W okresie wakacji na terenie gminy Lubawa funkcjonują trzy wakacyjne grupy zabawowe przeznaczone dla dzieci w wieku 3-5 lat w miejscowościach: Targowisko, Zielkowo i Omule. Dzieci spotykają się w godz. 10:00-14:00. W Targowisku w tych samych godzinach można także korzystać ze świetlicy wakacyjnej.

MALI OBYWATELE

Trwa kampania społeczna „Mali Obywatele” realizowana przez Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa, której celem jest upowszechnienie alternatywnych form edukacji przedszkolnej oraz zwiększenie świadomości rodziców na temat edukacji dzieci w wieku 3- 5 lat. W ramach przedsięwzięcia są publikowane na różnych portalach internetowych oraz lokalnej prasie artykuły dotyczące alternatywnych form edukacji przedszkolnej dla dzieci w wieku 3-5 lat w gminie Lubawa. W trakcie kampanii Mali Obywatele odbywają się także spotkania rekrutacyjno-informacyjne do grup zabawowych dla rodziców, którzy mają dzieci w wieku 3-5 lat z terenu gminy Lubawa.