W wyniku rozstrzygnięcia ubiegłorocznego naboru przeprowadzonego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych kolejne jednostki samorządowe podpisały 3 czerwca umowy na remont i budowę dróg lokalnych. W podpisaniu umów wziął udział Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski Sławomir Sadowski i samorządowcy z regionu, wśród nich Wójt Tomasz Ewertowski. Gmina Lubawa otrzyma dofinansowanie na realizację projektu przebudowy drogi gminnej 147006N, 147041N w miejscowości Sampława, Ludwichowo. Zadanie polega, m.in. na wykonaniu jezdni, zjazdów na posesję oraz przystanku autobusowego. Przebudowa drogi obejmie odcinek o długości 753 m. Przedmiot zamówienia będzie w 50 proc. współfinansowany w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019.

 

FOTO

fot. Kamil Olszewski – Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie