Ogłoszenia i komunikaty

KOMUNIKAT O WŁĄCZENIU SYREN ALARMOWYCH

W ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia 79 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w dniu 1 sierpnia 2023 roku (wtorek) o godz. 17.00 nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy (syrena) – sygnał ciągły na czas 1 minuty.

Apel do hodowców powiatu iławskiego

W związku ze zwiększającą się liczbą ognisk afrykańskiego pomoru świń na terenie kraju i rosnącym zagrożeniem wystąpienia ASF w powiecie iławskim Powiatowy Lekarz Weterynarii w Iławie apeluje do hodowców o zachowanie szczególnej ostrożności i wysokiego poziomu bioasekuracji przy utrzymywaniu świń aby zapobiec przeniesieniu wirusa ASF do siedzib stad.

Zasady bioasekuracji oraz wszelkie informacje na temat ASF dostępne są na stronie internetowej – https://www.wetgiw.gov.pl/

Dnia 3 lipca 2023 r.  została podpisana Umowa dotacji Nr 00141/23/07052/EE-SD/D pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Olsztynie a Gminą Lubawa, której przedmiotem jest udzielenie dotacji do kwoty 49 982,- zł na realizację Programu Priorytetowego pn.: „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej” na zadanie pn.:”Jesteśmy EKO-logiczni”. Wysokość udzielonej dotacji wynosi 90% rzeczywistego kosztu wykonanego zadania. Okres realizacji projektu zaplanowano w okresie  od 12.06.2023 r. do 30.09.2023 r.

Realizatorem projektu jest Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Złotowie, Złotowo 66, 14-260 Lubawa.

Zabytkowy park w Fijewie zostanie zrewitalizowany. Inwestycja ma kosztować ponad 4 miliony złotych.
3 lipca w sali sesyjnej Gminy Lubawa odbyło się podpisanie umowy pomiędzy Gminą Wiejską Lubawa, reprezentowaną przez wójta Tomasza Ewertowskiego, a wykonawcą inwestycji pod nazwą „Rewitalizacja zabytkowego parku w Fijewie”, Przedsiębiorstwem Robót Budowlanych ASBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Kuligach, reprezentowanym przez Mateusza Ruczyńskiego.
Przedmiotem inwestycji jest rewitalizacja zabytkowego parku w Fijewie. W ramach zadania zaplanowano wycinkę i przycinkę sanitarną drzew, prace pielęgnacyjne wraz z nasadzeniami według inwentaryzacji konserwatorskiej. Wykonane zostaną także ścieżki pieszo-rowerowe wraz z oświetleniem, parking, place zabaw i siłownia zewnętrzna. Prace dotyczyć także będą przebudowy istniejącego boiska sportowego.
Koszt przedsięwzięcia został oszacowany na 4 332 544 złotych. Zadanie zostanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 3 510 000 złotych.

W czwartek 6 lipca 2023 r. druhowie z jednostki OSP Omule udali się do Nakonowa po odbiór samochodu bojowego. Nowy pojazd to lekki samochód ratowniczo-gaśniczy MERCEDES-BENZ SPRINTER 519 z napędem 4x4, wyposażony w zbiornik na wodę o pojemności 1000 litrów i zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności 100 litrów oraz autopompę.

Samochód został zabudowany przez firmę PERFEKT Radosław Zasada z Nakonowa. Pojazd wyposażono zgodnie z wymogami technicznymi i branżowymi w zestaw urządzeń sygnalizacyjno-ostrzegawczych wysyłających sygnały dźwiękowe i świetlne. Zamontowano w nim również radiotelefon przewoźny, wyciągarkę elektryczną oraz pneumatyczny maszt oświetleniowy.

Umowa na dostawę samochodu została podpisana w Urzędzie Gminy Lubawa dnia 22 maja 2023 r. Wartość samochodu to 500 tys. zł. W wyniku działań podjętych przez Wójta Gminy Lubawa Tomasza Ewertowskiego zakup nowego samochodu otrzymał dotację z WFOŚiGW w Olsztynie i NFOŚiGW w wysokości 200 tys. zł. Pozostałą kwotę tj. 300 tys. zł. pokryje Gmina Lubawa.

Nowy wóz strażacki jednostki OSP Omule otrzymał nazwę „Olek” na cześć zmarłego Naczelnika jednostki śp. Aleksandra Palińskiego.