baner

Honory starostów dożynkowych w tym roku pełnić będą mieszkańcy Tuszewa:

Starościna:
Anna Ziółkowska
wspólnie z mężem Marcinem od 8 lat prowadzi gospodarstwo rolne w Tuszewie. Gospodarstwem tym wcześniej zarządzali rodzice męża. Małżeństwo jest już czwartym pokoleniem rolników w rodzinie. Główne zajęcie to hodowla bydła opasowego w ilości ok. 60 sztuk oraz uprawa 36 hektarów ziemi, głównie zbóż, rzepaku i ziemniaków. Państwo Ziółkowscy jako jedyni w miejscowości uprawiają ziemniaki przemysłowe. W gospodarstwie nie brakuje nowoczesnej zabudowy oraz parku maszynowego. Małżeństwo planuje dalszy rozwój systematycznie powiększając stado oraz inwestując w kolejne maszyny.
Państwo Ziółkowscy mają czworo dzieci: Antonina – 7 lat, Marceli – 5 lat, Amelia – 4 lata i Maurycy – 3 miesiące.

Starosta:
Andrzej Gacioch
od 2012 roku wspólnie z małżonką Dorotą prowadzi gospodarstwo rolne, które przejął po rodzicach, na których wsparcie i pomoc ciągle może liczyć. W codziennej pracy pomaga także brat Mariusz z żoną Martą. Gospodarstwo o łącznej powierzchni (wraz z dzierżawą) 120 hektarów ukierunkowane jest na produkcję zwierzęcą – hodowla trzody chlewnej w cyklu zamkniętym (ok. 220 loch). Roczna sprzedaż tuczników utrzymuje się na poziomie 6 tys. sztuk. W uprawie dominuje rzepak i zboża z przeznaczeniem dla własnej hodowli zwierząt. W planach jest ciągła rozbudowa i rozwój gospodarstwa oraz powiększanie parku maszynowego. Małżeństwo wspólnie wychowuje dwóch synów: 7-letniego Kacpra i 3,5-rocznego Maksymiliana.

 

grafika asf

W czwartek 5 sierpnia w Urzędzie Gminy Lubawa odbyło się spotkanie w sprawie rozprzestrzeniania się strefy czerwonej związanej z Afrykańskim Pomorem Świń (ASF). W spotkaniu uczestniczyli: wójt gminy Tomasz Ewertowski, lek. wet. Małgorzata Kalitowska – powiatowy lekarz weterynarii, Zbigniew Rudnicki – kierownik PZDR Iława oraz Grzegorz Turulski – prezes Lubawskiej Spółdzielni Producentów Trzody Lub-Tucz. Uczestnicy spotkania omówili wymogi prawne wynikające z rozporządzeń Komisji (UE) 2021/605 oraz rozporządzenia nr 49 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 2 sierpnia 2021 r. a także ustanowienia obszaru objętego ograniczeniami – III obszar w związku z ogniskami ASF w sąsiednich powiatach.
Zintensyfikowanie prac polowych często przyczynia się do nieświadomego zawleczenia choroby do gospodarstwa. W związku z powyższym przypominamy rolnikom i producentom trzody chlewnej o przestrzeganiu zasad bioasekuracji w swoich gospodarstwach.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel.:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Iławie – tel./fax 89 648 22 86
Zespół Doradców PZDR w Iławie – tel./fax 89 649 37 73
Lub-Tucz. Lubawska Spółdzielnia Producentów Trzody – tel/fax 89 645 56 03

Grafika komunikatu

 

Rusza Program wsparcia gospodarstw utrzymujących świnie w związku z ASF

 - szczegóły w załączniku.

Grafika komunikatu

 

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Iławie informuje, że w dniu 2 sierpnia 2021 roku opublikowano w Dzienniku Urzędowym (UE) Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2021/1268 zmieniające załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/605 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń zgodnie z którym cały powiat iławski włączono do obszaru objętego ograniczeniami III, tzw. „strefa czerwona”.

Rozporządzenie obowiązuje od dnia następnego po ogłoszeniu tj. od 03.08.2021 r. 

Grafika komunikatu

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Białymstoku

Burze/ 1

województwo warmińsko-mazurskie powiat iławski

od godz. 11:00 dnia 04.08.2021 (środa) do godz. 21:00 dnia 04.08.2021 (środa)

Lokalnie prognozowane są burze, którym będą towarzyszyć ulewne opady deszczu od 15 mm do 25 mm, lokalnie około 30 mm oraz porywy wiatru do 65 km/h.