Baner

Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1) reguluje zasady i tryb przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatku osłonowego oraz właściwość organów w tych sprawach.

KOMU PRZYSŁUGUJE

 • osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza 2.100,00 zł.
 • osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza 1.500,00 zł.

* W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

WYSOKOŚCI DODATKU

* Kwota dofinansowania uzależniona od źródła ogrzewania

 • 400,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
 • 600,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
 • 850,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
 • 1.150,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Dodatek osłonowy w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, wynosi rocznie:

 • 500,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
 • 750,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
 • 1.062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
 • 1.437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

WNIOSKI

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego można składać:

 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej – wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniania z wykorzystaniem profilu zaufanego;
 • drogą tradycyjną - papierową w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Lubawa w Punkcie Obsługi Klienta w godzinach pracy, tj. od godz. 7:15 do godz. 15:15.

W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku osłonowego w terminie:

 • do dnia 31.01.2022 r., wypłata dodatku nastąpi w dwóch równych ratach, do 31 marca br. i do 2 grudnia br.
 • od dnia 01.02.2022 r. do dnia 31.10.2022 r., wypłata 100 % dodatku nastąpi do dnia 2 grudnia br.
 

WAŻNE! Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 31 października 2022 r. nie podlegają rozpatrzeniu!

 

Kierownik

Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa

/-/ Agnieszka Miesikowska

 

Rozporządzenie w sprawie wysoce zjadliwej grypy ptaków

Zgodnie z  Rozporządzeniem Nr 97 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 grudnia 2021 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), do obszaru zagrożonego na terenie Gminy Lubawa należą następujące miejscowości: Byszwałd, Gierłoż Polska, Grabowo, Kazanice, Losy, Pomierki i Kołodziejki, Rożental, Sampława, Targowisko, Zielkowo, Złotowo oraz Miasto Lubawa.

Jednocześnie nadal obowiązuje Rozporządzenie Nr 96 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), na mocy którego do obszaru zapowietrzonego na terenie Gminy Lubawa należą: Byszwałd , Fijewo, Grabowo, Losy, Rożental, Złotowo oraz Miasto Lubawa, natomiast do obszaru zagrożonego nalezą: Czerlin, Gierłoż Polska, Kazanice, Lubstyn, Lubstynek, Ludwichowo, Łążyn, Mortęgi, Omule, Pomierki, Prątnica, Rakowice, Sampława, Szczepankowo, Targowisko, Tuszewo, Wałdyki, Zielkowo. 

Na obszarach o których mowa powyżej wprowadza się nakazy i zakazy określone w §3, §4 i §5 ww. Rozporządzenia. 

Ostrzeżenie meteorologiczne

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Białymstoku

Opady marznące/ 1

województwo warmińsko-mazurskie: powiat iławski

od godz. 11:50 dnia 29.12.2021 (środa) do godz. 10:00 dnia 30.12.2021 (czwartek).

Nadal prognozowane są słabe opady deszczu lub opady mżawki marznące, powodujące gołoledź.

Światło Nadziei to tegoroczne hasło niesionego przez skautów na całym świecie Betlejemskiego Światła Pokoju. W środę 22 grudnia Betlejemskie Światło Pokoju po raz kolejny dotarło do Urzędu Gminy Lubawa. Z rąk harcerzy 25. Lubawskiej Drużyny Starszoharcerskiej im. phm. Bronisława Grzymowicza odebrał je Wójt Gminy Lubawa – Tomasz Ewertowski .

DSC01402

 

Ostrzeżenie meteorologiczne

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Białymstoku

Opady marznące/ 1

województwo warmińsko-mazurskie: powiat iławski

od godz. 02:00 dnia 29.12.2021 (środa) do godz. 24:00 dnia 29.12.2021 (środa).

Prognozowane są słabe opady marznącego deszczu lub/oraz mżawki powodujące gołoledź.