Ogłoszenia i komunikaty

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Iławie informuje,  że w dniu 26 stycznia 2023 roku stwierdzono nowe ognisko ASF u odstrzelonego dzika w okolicy miejscowości Łążyn i Rumienica.

Prosimy hodowców trzody chlewnej o zachowanie zasad bioasekuracji w gospodarstwach.

Lata 1992-2022, to trzy dekady istnienia Gmina Lubawa jako podstawowego szczebla samorządu terytorialnego. Konferencja była dobrą okazją do podkreślenia znaczenia i podsumowania współpracy. Z okazji Jubileuszu 30-lecia otrzymaliśmy od wielu instytucji i podmiotów szereg podziekowań oraz listów gratulacyjnych. Dziękujemy serdecznie.

Ilustracja wprowadzająca
Działalność Gminy Lubawa została zauważona i doceniona na arenie wojewódzkiej oraz krajowej. Między innymi zostaliśmy docenieni przez samorząd województwa w zakresie działalności sportowej, ochrony środowiska i polityki społecznej.
W 2020 roku decyzją Rady Programowej i Organizatorów Ogólnopolskiego Programu Umacniania Wiarygodności „Sylwetki i Marki 30-lecia Wolności RP”’ Gmina Lubawa otrzymała tytuł Samorząd 30-lecia PolskiejTransformacji. To wyjątkowa nagroda, której zadaniem jest podkreślenie sukcesów i dokonań tych samorządów, które przyczyniły się do rozwoju swoich regionów i poprawy jakości życia mieszkańców. Przyznana nagroda to potwierdzenie najwyższej jakości w działaniach samorządowych. Natomiast wójt Tomasz Ewertowski będąc w gronie 10 finalistów, został w 2017 r. laureatem konkursu „Wójt roku” zorganizowanego przez Telewizję Polską. Mocna pozycja gminy w regionie to wynik pozytywnych przemian społeczno-gospodarczych w środowisku lokalnym. To nasz wspólny sukces.

 

Grafika wprowadzenia

Jubileusz z okazji 30-lecia Gminy Lubawa - goście konferencji w kilku słowach o gminie.

 

Pani Bogusława Orzechowska - Senator RP

 

Pan Robert Gontarz - Poseł na Sejm RP

 

Pan Piotr Opaczewski - Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski

 

Pan Grzegorz Kierozalski - Radny Sejmiku Województwa, dyrektor oddziału KOWR

 

Pan Tomasz Ostrowski - Zastępca Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie

 

Grafika wprowadzająca

30 lat Gmina Lubawa funkcjonuje jako odrębna jednostka samorządu terytorialnego. To długi okres dla naszej wspólnoty samorządowej. Zmiany jakie zaszły w samorządzie, zakres przeprowadzonych inwestycji, rozwój gminy w różnych obszarach życia społecznego to tylko wycinek działalności samorządu, który został zaprezentowany w filmie. Zapraszamy do obejrzenia!