Grafika komunikatu

Na podstawie Rozporządzenia Nr 49 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 2 sierpnia 2021 roku w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie gminy Nowe Miasto Lubawskie

do obszaru zagrożonego na terenie Gminy Lubawa zalicza się następujące miejscowości:

Biała Góra, Byszwałd, Kazanice, Ludwichowo, Łążek, Osowiec, Raczek, Rakowice, Rodzone, Sampława, Targowisko Dolne, Targowisko Górne

Herb Gminy Lubawa

Od 1 do 31 sierpnia można ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W związku z panującą pandemią, prosimy o umawianie wizyty w tym celu w Urzędzie poprzez rejestrację online.

Aby zarezerwować wizytę należy wejść na stronę: www.gminalubawa.pl zakładka "eUrząd -> menu eBoi -> karty usług -> Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej".

Następnie wybrać dzień i godzinę planowanej wizyty. Po wypełnieniu wymaganych pól i wybraniu przycisku "ZAREZERWUJ" wyświetli się potwierdzenie rezerwacji.

Po zakończeniu rezerwacji, na podany w formularzu rejestracji adres e-mail, zostanie przesłana wiadomość z potwierdzeniem wizyty. W mailu zawarty będzie także link umożliwiający odwołanie spotkania.

Wizytę można również zarezerwować bezpośrednio pod linkiem: https://e.gminalubawa.pl/euslugi-web/#/eBoi/klient/karta-uslug/21

Zanim zarezerwujesz termin przeczytaj opis procedury, dzięki któremu dowiesz się jakie dokumenty i załączniki są wymagane dla załatwienia sprawy, a także zapoznaj się z dodatkowymi informacjami na jej temat.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod numerem telefonu: (0 89) 645 54 10 wew. 428 lub 423.

https://gminalubawa.pl/attachments/article/1107/INSTRUKCJA%20REJESTRACJI.pdf

ostrzeżenie o ASF

Zgodnie z Rozporządzeniem Nr 45 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 16 lipca 2021 roku w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie gminy Rybno,
następujące miejscowości z gminy Lubawa:

Rumienica i Gutowo

znajdują się w obszarze zagrożonym.

Wicewojewoda i wójt

W piątek, 9 lipca dokonano oficjalnego otwarcia przebudowanego ok. 600 metrowego odcinka drogi w Pomierkach. Realizacja inwestycji była możliwa dzięki środkom z Funduszu Dróg Samorządowych, które w 80 proc. pokryły koszty kwalifikowane zrealizowanego zadania.

Uroczystego poświęcania drogi dokonał ks. Jerzy Hirsz. Natomiast symboliczną wstęgę przecięli: wicewojewoda Sławomir Sadowski, wójt gminy Tomasz Ewertowski oraz sołtys Piotr Roszczynialski. Nie zabrakło także wsparcia ze strony wykonawcy, inspektora nadzoru oraz najmłodszych mieszkańców Pomierk. Wicewojewoda w kilku słowach opowiedział o finansowaniu inwestycji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Wójt natomiast podziękował wszystkim zaangażowanym w realizację projektu. Swoje podziękowania przekazali także mieszkańcy miejscowości.

Przebudowę drogi gminnej Kołodziejki – Pomierki nr 147001 N w msc. Pomierki realizowano od sierpnia 2020 roku do czerwca 2021 roku. Zadanie objęło wykonanie nawierzchni bitumicznej na odcinku o długości 584 mb, zjazdów gospodarczych, chodników, odwodnienia i oznakowania. Wartość inwestycji wyniosła 922 tys. zł i w 80 proc. została dofinansowana przez Fundusz Dróg Samorządowych. Przebudowa drogi była kontynuacją zadania realizowanego w 2019-2020 roku. Wówczas przebudowano odcinek o długości 1022 mb od drogi krajowej DK-15 do miejscowości Pomierki. Zadanie to także zostało dofinansowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Łącznie w dwóch zadaniach przebudowano odcinek o długości 1,6 km, o wartości 1 mln 675 tys. 852 zł, których łączna kwota dofinansowania z funduszu wyniosła 1 mln 280 tys. 147 zł.